WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE „OŚMIU WSPANIAŁYCH” DLA MILENY PODLODOWSKIEJ

Milena Podlodowska – tegoroczna absolwentka – została wyróżniona w XV gminnej edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych. W okresie uczęszczania do szkoły dała się poznać jako osoba, która podejmowała wiele działań wpisujących się w ideę wolontariatu.

Uczennica angażowała się w akcje nie tylko na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej, ale także w szkolne inicjatywy na rzecz, np. środowiska naturalnego i najbliższego otoczenia, w rozmaite kwesty okolicznościowe, jak i zaawansowane programy społeczne oparte na pracy profesjonalnie przeszkolonych wolontariuszy. Z przyjemnością uczestniczyła w przygotowaniu Szlachetnej Paczki oraz pomocy świątecznej dla potrzebujących rodzin kolegów szkolnych. Z wielkim zaangażowaniem brała udział w zbiórkach na rzecz zwierząt.

Będąc członkiem społeczności szkolnej, rozumiała, jak ważne są działania na rzecz środowiska szkolnego. Wspierała zatem działania szkolnego wolontariatu i brała czynny udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie placówki. Działania Mileny nie ograniczały się tylko do przekazania potrzebującym zakupionych rzeczy czy pieniędzy. By wesprzeć działania szkolnego wolontariatu uczennica piekła ciasta i ciasteczka, przygotowała „czekoladowe” stoisko podczas pikniku szkolnego, które cieszyło się ogromnym powodzeniem. Od wielu lat aktywnie włączała się w działania na rzecz Fundacji WOŚP. Również chętnie brała udział w akcjach na rzecz lokalnych i wojewódzkich szpitali, których celem była zbiórka niezbędnych rzeczy dla pacjentów, oraz angażowała się w ogólnopolskie kampanie mające na celu upamiętnienie i uhonorowanie osób, którym zawdzięczamy wolność, m.in takie jak BohaterON – włącz historię!

Gratulujemy i życzymy powodzenia w nowej szkole!

Artykuł na stronie myslenice.pl

Skip to content