MIŁOSZ PŁATEK – UTALENTOWANY MATEMATYK I NAJLEPSZY UCZEŃ SZKOŁY

Najlepszy uczeń

Współtwórca lwowskiej szkoły matematycznej, Hugo Steinhaus, w artykule „Drogi matematyki stosowanej” pisał: „W duszy matematyka, jak każdego człowieka tkwią różne wierzenia i zamiłowania, awersje i kulty, przesądy i upodobania. Najsilniejszym z tych uczuć  i najgodniejszym szacunku jest czułość na piękno matematyki.”

Miłosz jest uczniem z duszą matematyka, który dostrzegł, że jest ona dziedziną niezwykłą. To jego pasja. Od czwartej klasy bierze udział w konkursach matematycznych i uzyskuje wysokie wyniki, niejednokrotnie pokonując starszych od siebie kolegów i koleżanki. Od klasy piątej realizuje indywidualny program z matematyki.

W roku szkolnym 2019/2020 został laureatem Małopolskiego Konkursu Matematycznego. Warto podkreślić fakt, że laureatów było tylko 6. Jednym z nich był właśnie Miłosz.                   

Ponadto w roku szkolnym 2019/2020 został finalistą, a w roku szkolnym 2020/2021 został laureatem Olimpiady Matematycznej Juniorów (OMJ) – ogólnopolskich zawodów matematycznych, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowanych do uczniów szkół podstawowych. Poprzez zmagania z zadaniami konkursowymi, uczestnicy OMJ zyskują solidne podstawy merytoryczne do udziału w Olimpiadzie Matematycznej na poziomie ponadpodstawowym – jedynym konkursie matematycznym dającym uprawnienia przy rekrutacji na niemal wszystkie uczelnie wyższe w Polsce.

Olimpiada Matematyczna Juniorów to jedyna olimpiada przedmiotowa z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisana na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe oraz art. 20d ustawy o systemie oświaty.

Został także nagrodzony w Małopolskim Konkursie Prac Matematycznych. Jego praca oceniana była przez pracowników naukowych Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego, którzy docenili jego talent i za pracę pt. O metodzie „deszyfracji” zadań algebraicznych uhonorowali go nagrodą III stopnia.

Miłosz odnosi również sukcesy w innych konkursach: matematycznych, informatycznych, szachowych, niejednokrotnie zajmując w nich najwyższe lokaty. Warto  podkreślić, że osiągnięcia Miłosza przyczyniły się do promowania szkoły, nie tylko w środowisku lokalnym, czego dowodem jest list gratulacyjny od Małopolskiego Kuratora Oświaty, pani Barbary Nowak, która dostrzegła, jakim niezwykłym młodym człowiekiem jest chłopiec.

 Osiągnięcia:

 1. na szczeblu wojewódzkim:
 • Laureat Małopolskiego Konkursu Matematycznego ( już w 7. klasie)
 • Laureat Małopolskiego Konkursu Prac Matematycznych ( O metodzie „deszyfracji” zadań algebraicznych )
 1. na szczeblu ogólnopolskim:
 • Laureat XVI Matematycznej Olimpiady Juniorów (maksymalna liczba punktów w teście krajowej Olimpiady Matematycznej Juniorów – jako jedyna osoba z całej Polski)
 • Finalista XV Matematycznej Olimpiady Juniorów
 • Laureat, 1. miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Albus z matematyki organizowanego przez Centrum Edukacji Szkolnej
 • Laureat w Ogólnopolskim Konkursie Albus z matematyki dla klas o rok starszych
 • Laureat, 1. miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „NovaMath 2019”
 • 3-krotny laureat konkursu Alfik Matematyczny (w tym 2-krotnie 1. miejsce w Polsce)
 • miejsce w Polsce w Ogólnopolskich Szkolnych Mistrzostwach w Programowaniu „Pix2019”
 • miejsce w turnieju szachowym w Lisiej Górze
 • Finalista, laureat Konkursu Matematycznego – Pangea
 • Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Galileo z matematyki, organizowanego przez Centrum Edukacji Szkolnej
 • Laureat olimpiady przedmiotowej Olimpus z matematyki
 1. na szczeblu międzynarodowym:
 • 2-krotny laureat konkursu Kangur Matematyczny (w tym roku szkolnym 2020/2021 laureatem w Małopolsce zostałem tylko Miłosz)
 1. na szczeblu szkolnym:
 • 1. miejsce w szkolnym konkursie historycznym
 • 1. miejsce w szkolnym konkursie układania kostki Rubika
 • 1. miejsce w szkolnym konkursie kolejności wykonywania działań
 • 1. miejsce w szkolnym konkursie sudoku
 • 1. miejsce w szkolnym turnieju szachowym, pt. ”Szachowe Mistrzostwa Sp2 Myślenice”
 1. inne:
 • wzorowe zachowanie w każdym roku nauki
 • bardzo wysokie średnie w klasyfikacji rocznej
 • zakwalifikowanie się na państwowy obóz olimpijski z 20 najlepszymi uczniami z 8 klas z całej Polski, gdzie będą rywalizować między sobą przez 5 dni w Lidze Zadaniowej
 • 3-krotny stypendysta Stypendium Marszałka
 • stypendysta stypendium M-banku

 Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Skip to content