SPOTKANIA PROFILAKTYCZNE

prezentacja

Już od dwóch miesięcy uczniowie z klas III – VII uczestniczą sukcesywnie w spotkaniach profilaktycznych w formie online prowadzonych przez st. sierż. Sebastiana Kruka –  Asystenta ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, członka Interdyscyplinarnego Zespołu Gminnego ds. Zapobiegania Przemocy w Rodzinie. Temat przewodni tych spotkań dotyczy Odpowiedzialności karnej nieletnich oraz potencjalnych zagrożeń na jakie narażona jest młodzież.

Poprosiłam uczniów o podzielenie się swoimi refleksjami po wysłuchanej prelekcji pana policjanta. Oto wybrane wypowiedzi:

  • „muszę zawsze mieć zgodę na publikowanie cudzego wizerunku”
  • „trzeba pamiętać w sieci o zasadzie ograniczonego zaufania – nie każdy jest tym, za kogo się podaje”
  • „zamieszczone treści w necie nigdy nie znikają. Zanim coś napiszę muszę mieć tego świadomość”
  • „koniecznie trzeba dbać o swoją prywatność – chronić hasła, nie dawać wszystkim swojego numeru telefonu”
  • „korzystać z internetu z kulturą i szacunkiem do innych. Nadmierne komentowanie wcale nie jest konieczne”
  • „nikt w sieci nie jest anonimowy”
  • „będąc świadkiem cyberprzemocy należy być ostatnim ogniwem, tzn. pomóc poszkodowanemu, poinformować dorosłych”
  • „jako ofiara cyberprzemocy nie odpowiadać na „atak”, ale poszukać pomocy u dorosłych (rodzina, szkoła), zachować dowody przemocy”.

To tylko garść ważnych uczniowskich przemyśleń. Dbajmy o siebie nawzajem.

Aneta Dziewońska

Skip to content