ZAKOŃCZENIE MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU „LITERKI W AKCJI” W KLASIE 1D

ZAKOŃCZENIE MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU „LITERKI W AKCJI” W KLASIE 1D

Edukacja wczesnoszkolna stanowi fundament, na którym dzieci budują swoją przyszłą wiedzę i umiejętności. W klasie pierwszej kluczowe jest rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez twórcze i aktywizujące podejście do nauki. Wprowadzenie liter alfabetu może być fascynującą przygodą edukacyjną. Dzięki różnorodnym metodom nauczania, dostosowanym do indywidualnych potrzeb uczniów, dzieci zyskują nie tylko wiedzę, ale również pozytywne doświadczenia edukacyjne, które będą procentować w przyszłości. Zachęcanie dzieci do aktywnego udziału w procesie nauki sprawia, że stają się one bardziej samodzielne i pewne siebie, co jest kluczowe dla ich dalszego rozwoju edukacyjnego i osobistego.

Klasa 1d realizowała w tym roku projekt „Literki w akcji”, który wprowadzał nas w świat liter i pomagał w nauce alfabetu. Przez cały rok wykonywaliśmy różne zadania, dzięki którym w przyjemny i twórczy sposób zdobywaliśmy wiedzę. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Urszula Biel

Skip to content