PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WOBEC DZIECI

W tym roku nasza szkoła aktywnie włączyła się w działania w ramach międzynarodowej kampanii „POMARAŃCZOWA WSTĄŻKA” – TAK DLA OCHRONY DZIECKA PRZED KRZYWDZENIEM. UŚMIECHEM I DOBROCIĄ ZDZIAŁASZ WIĘCEJ NIŻ PRZEMOCĄ.

Celem kampanii było zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Promowane były pozytywne rozwiązania związane z przeciwdziałaniem przemocy, motywowaniem społeczności lokalnych do działań na rzecz dzieci krzywdzonych, a także edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach  radzenia sobie  z  tym problemem.

Nasze starania zostały nagrodzone pamiątkowym certyfikatem.

Każdy człowiek ma swoje prawa. Dzieci i nastolatkowie są bardziej narażeni na doznawanie krzywdy niż dorośli, dlatego chronią ich szczególne prawa. W Szkole Podstawowej nr 2 przestrzegane są Standardy Ochrony Małoletnich, ponieważ, parafrazując J. Younga, w bezpiecznym otoczeniu dorośli są zawsze dostępni, fizycznie i psychicznie. Nikt nie jest źle traktowany.

Aneta Dziewońska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte

Skip to content