„NIE UMIERA TEN KTO TRWA W SERCACH I PAMIĘCI NASZEJ”

Klepsydra

 „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” ks. Jan Twardowski

Żegnamy dzisiaj wieloletniego nauczyciela, wychowawcę i dyrektora naszej szkoły. Pani Halina Starzec rozpoczęła swoją pracę w „Dwójce” jako nauczyciel geografii w 1978 roku.  Dała się poznać jako wspaniały pedagog oddany swojej pasji. Wdrażała nowy program nauczania geografii, pełniła obowiązki opiekuna Szkolnej Rady Uczniowskiej, prowadziła Szkolny Klub Krajoznawczo -Turystyczny. W latach 1978 – 1998 pełniła funkcję doradcy metodycznego w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli i Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego  w Krakowie. Uczestniczyła w badaniach naukowych prowadzonych przez Pracownię Geografii Instytutu Krajoznawczo Naukowego. Pracowała w Komitecie Redakcyjnym czasopisma Geografia w Szkole. Brała udział w pracach Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Była współautorką pierwszego tomu Encyklopedii Geograficznej Świata.

Od 1999 roku pełniła funkcję wicedyrektora ,następnie w 2004 roku objęła funkcję dyrektora, którą pełniła do 31 sierpnia 2014 roku. Była lubianym i szanowanym przełożonym. Prawdziwym przykładem zachowań moralnych i społecznych. Odznaczała się wysoka kulturą osobistą, obowiązkowością i punktualnością. Dzięki otwartości pozytywnie wpływała na stosunki interpersonalne Jako dyrektor zyskała szacunek osób, z którymi współpracowała. Dziękujemy za Jej obecność, oddanie, dbałość oraz zaangażowanie w tworzeniu czegoś, co dziś już nazywamy historią naszej szkoły.

Dla tych, którzy mieli szczęście z nią pracować pozostanie wzorem życzliwości, serdeczności, otwartości i dobroci.

Żegnaj Halinko!

Skip to content