INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZBUDOWY PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MYŚLENICACH

Środki z drugiej edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład pozwolą na rozbudowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Myślenicach.

Gmina Myślenice zainwestuje 1 064 517 zł na nowe urządzenia placu zabaw, zagospodarowanie terenu oraz rozbudowę instalacji elektroenergetycznej z oświetleniem i monitoringiem terenu myślenickiej dwójki. Burmistrz Jarosław Szlachetka podpisał już umowę z krakowską firmą PRIiB „HALUX” sp. z o.o. na realizację tej inwestycji.

W miejscu urządzeń placu zabaw zaprojektowano wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej. Teren placu zabaw zostanie wyposażony w urządzenia sprawnościowe oraz zabawowe, a także ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki rowerowe i tablicę informacyjno-regulaminową. Wykonane zostanie oświetlenie, które pozwoli na korzystanie z placu zabaw również po zmroku, a na słupach oświetleniowych zainstalowane zostaną kamery monitoringu. Projektowany zespół obiektów rekreacyjno–zabawowych będzie ogólnodostępny.

Skip to content