ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS 1

24 sierpnia 2022 r. o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie rodziców uczniów klas 1 z wychowawacami. Listy uczniów przypisanych do danej klasy zostaną wywieszone w tym samym dniu.