ZAŚWIADCZENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty będą do odbioru 08.07.2022 (piątek) w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.00 do 13.00.