UROCZYSTOŚĆ PRZEKAZANIA SZTANDARU SZKOŁY

23 czerwca 2022 r. w naszej szkole  odbyła się  uroczystość przekazania sztandaru szkoły. Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach posiada od 1969r. imię Bohaterów Westerplatte, sztandar oraz  hymn.

Sztandar szkolny jest prezentowany podczas uroczystości takich jak: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, ślubowanie uczniów klas pierwszych, Święto Niepodległości, Święto Patrona Szkoły, rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

Sztandar również reprezentuje szkołę w uroczystościach miejsko-gminnych o charakterze religijnopatriotycznym. To niewątpliwie symbol nadający ogromną rangę i prestiż wydarzeniom, jakie mają miejsce w każdej szkole.

Ustępujący poczet sztandarowy w składzie:      

 Chorąży – Wojciech Stawowy

 Asysta –Maja Piesakowska, Lena Piechota

Chorąży– Filip Ratowski

Asysta – Joanna Szlachetka, Adelejda Cabaj

Przekazał sztandar szkoły nowo wybranym członkom pocztu sztandarowego:

Chorąży: Artur Gorączko

Asysta: Zofia Chrobak, Gabriela Tomal

Chorąży: Olivier Powell

Asysta:  Emilia Nykiel, Anna Tondera

 mgr Joanna Bugaj