OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY- ALFIK

W naszej szkole 23 marca 2022 r. odbył się Alfik Historyczny .

Celem konkursu było zainspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania historii. Konkurs był  organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.

Dyplom Laureata otrzymała Maja Piesakowska zdobywając I miejsce w kraju. Otrzymała nagrodę rzeczową o wartości 300 zł.  

Dyplom uznania za bardzo dobre wyniki otrzymali: Konrad Żwirski z klasy 5b, Kamil Mokrzycki z klasy 6c oraz Władysław Banaszek z klasy 7b.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!

Joanna Bugaj