KOLEJNY SUKCES NASZYCH UCZNIÓW

5 maja br. po raz kolejny odbył się w Szkole Podstawowej w Trzemeśni Gminny Konkurs Historyczno-Ortograficzny pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. Zadaniem uczestników było napisanie dyktanda, które nawiązywało do historii naszego hymnu, jako, że w tym roku przypada 225-lecie powstania Pieśni Legionów Polskich we Włoszech oraz 200. rocznica śmierci Józefa Wybickiego – autora tego utworu. Tekst dyktanda był wymagający. Sprawdzał nie tylko poprawność ortograficzną, ale również znajomość stosowania znaków interpunkcyjnych. Okazało się, że język polski nie jest łatwym językiem i zasady poprawnej pisowni płatały figle wszystkim uczestnikom konkursu. Naszą Szkołę reprezentowały: Maja Piesakowska
i Patrycja Błachut z klasy VIII e.

Maja Piesakowska zdobyła III miejsce, a Patrycja Błachut – wyróżnienie.

Obie uczennice otrzymały nagrody rzeczowe. Zwycięzcom gratulujemy!!!

Joanna Bugaj