ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE W INNOWACJI „DOLASTAMY 2.0”

Jak przyjemniej się uczyć? Jak zadbać o kontakt z naturą? Jak obniżyć poziom stresu i niepokoju?

Próbą odpowiedzi jest innowacja „doLAStamy 2.0”, która pilotażowo pojawiła się w bieżącym roku szkolnym w Dwójce. Próbujemy z młodym pokoleniem odwracać szkodliwy trend dorastania w DEFICYCIE NATURY. Rozwój cywilizacyjny ostatniego stulecia wypycha człowieka z terenów zielonych do stref zurbanizowanych. W technologicznie zaawansowanym otoczeniu niewielu uczniów jest w stanie oprzeć się pokusie nadmiarowego przebywania w wirtualnym świecie.

Tymczasem proste wyjście na spacer lub co najmniej dwudziestominutowe przebywanie w parku, lesie lub ogrodzie daje potwierdzone medycznie efekty. Po raz kolejny, zatem, wybraliśmy się w plener, tym razem na zbocza Dalinu, poddać się atmosferze relaksu i podziwiania panoramy Beskidu Wyspowego.

I jeśli do tego wpleciemy elementy ćwiczeń leksykalnych dla klasy 7a  w języku angielskim to powstaje  edukacyjno – zdrowotne działanie w innowacji „doLAStamy 2.0”, które serdecznie polecamy uczniom i nauczycielom.

Ada Słowik