PROGRAM NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas I-III z naszej szkoły biorą udział w programie nauki pływania „Umiem pływać”. Jest on finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów prowadzonych przez Ministerstwo Sportu.

Program powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. W czasie zajęć na basenie uczniowie uczą się bezpiecznego zachowania się w wodzie, rozwijają sprawność fizyczną, przeciwdziałają i korygują wady postawy, nabywają podstawowe umiejętności pływania, a przede wszystkim uczą się aktywnie spędzać wolny czas.

Zajęcia w całości sfinansowane zostały przez Gminę Myślenice.

Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie wpłynie także na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Należy podkreślić, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.