Zastępstwa

Karta zastępstw – 12-25 marca 2020 r.

(KLASY 7-8)

Nauczyciele mający zastępstwa za nauczycieli nieobecnych pełnią za nich dyżur !!!!!!

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W szczególnych przypadkach uczniowie klas I-III w dniach 12 i 13 marca 2020r.  mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych. Od dnia 16 do 25 marca szkoła będzie całkowicie zamknięta.

Nauczyciele dla klas IV – VIII przygotują zakres tematów do samodzielnej pracy uczniów w domu. Informacje te zostaną przesłane za pomocą dziennika elektronicznego Librus.

Proszę zachęcać dzieci do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

W tym czasie należy unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe) oraz  przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń.

Wszelkie zmiany oraz kolejne komunikaty będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły oraz przesyłane za pomocą dziennika elektronicznego Librus.