Zastępstwa

 

Karta zastępstw – 13 grudnia  2019 r.

(KLASY 7-8)

Nauczyciele mający zastępstwa za nauczycieli nieobecnych pełnią za nich dyżur !!!!!!

 

Nauczyciele nieobecni:

  1. Mgr Joanna Kamińska
  2. Mgr Joanna Bugaj – 1, 2 lekcja konkurs

 

L.p. Lekcja Klasa Informacja o zastępstwie Wolne sale
1.     1 8b Przychodzą na 8:45  
2.     2 8c Mgr Agnieszka Mieszczanek – zastępstwo SP2  
3.     5 7c Mgr Jadwiga Lenart – zastępstwo SP2 –         sala nr 6  
4.     6 7c Mgr Agnieszka Tyrpa  – zastępstwo SP2 –         sala nr 11