Akademie, apele, impezy

AKADEMIE, APELE, IMPREZY

 w roku szkolnym 2018/2019

Lp. Uroczystość Odpowiedzialni Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego Dyrekcja 03.IX.2018
2. Dzień patrona Dyrekcja, M. Róg – Vc, A. Górecka – VIe IX-X 2018
3. Dzień Edukacji Narodowej

 

Opiekun SRU, A. Górecka, Z. Wiącek 15.X.2018
4. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej  D. Orzechowska

A. Możdżeń- oprawa plastyczna

P. Gablankowski

T. Tatar

X.2018
5. Ślubowanie uczniów klas I Dyrekcja, wychowawcy klas I 15.X.2018
6. Święto Niepodległości

MOKIS

P. Gablankowski – oprawa muzyczna

I. Stanisz -Trzcińska IIIc

E. Żądło IIIa

IV-VII+klasy gimn.- MOKiS

09.XI.2018
7. Przegląd Pieśni Patriotycznej klas I-III  J. Rozwadowska XI.2018
8. Pasowanie na czytelnika biblioteki  L.Tondera, U.Morawska X.2018
9. Odwiedziny w DSS ” Biesiada patriotyczna”

 

P. Gablankowski, E. Pawlikowska Vh,

E. Matelowska, J. Ciałowicz Vf

XI.2018
10. Dzień tematyczny ” Nim zabłyśnie pierwsza gwiazdka” M. Tobolewicz Vd, E. Łazoryk Vg 21.XII.2018
11. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy M.Moryc,  E.Żądło + PCK

B. Bicz IIIb, R. Zygmunt IIId

I.2019
12. Rocznica Konstytucji 3-go Maja

MOKIS

J. Kazanecka LO, M. Miętka

 

B. Bicz IIIb, R. Zygmunt IIId

30.IV.2019
13. Dzień Dziecka

 

Przewodniczący zespołów klasowych + Rada Rodziców VI.2019
14. Dzień Sportu Dzień Sportu: nauczyciele wf + wychowawcy VI.2019
15. Apel Ekologiczny I. Stanisz-Trzcińska – IIc VI.2019
16. Akcja charytatywna ” Pomoc dla Łętkowic” S. Siłuszyk IX.2018

VI.2019

17. Podsumowanie działalności ekologicznej M. Jaśkowiec, S. Nosal, I. Stanisz-Trzcińska VI.2019
18. Pożegnanie uczniów klas III A. Nosal, U. Biel VI.2019
19. Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Dyrekcja 21.VI.2019

 

Skip to content