Logopeda

 Instrukcja do podanych poniżej przykładów ćwiczeń

  1. Karty pracy 1-2 dziecko wypowiada poprawnie wyraz, dorysowuje brakujący element obrazka oraz wpisuje odpowiednią literę w puste kratki. Karty 3 -9  dziecko rozwiązuje wg zamieszczonych  poleceń . Rodzic kontroluje poprawną wymowę głosek szeregu szumiącego ( sz, ż, cz, dż)
  2. Historyjka obrazkowa „ Przygody kota” . Dziecko opowiada treść obrazków oraz zaznacza kropką wszystkie elementy, w których słychać sz lub ż.
  3. Karty z loteryjką proszę wydrukować 2x. Jedną część rozciąć na pojedyncze tafelki. Mieszamy je i odwracamy    tak, by obrazki były niewidoczne. Rozkładamy  całe plansze    (2,3,4 lub więcej) przed dzieckiem.  Ciągniemy po jednym obrazku, nazywamy go  i  szybko szukamy   Kto znajdzie pierwszy zabiera obrazek. Wygrywa osoba, która uzbiera najwięcej.  Żeby gra była bardziej trwała można podkleić karty tekturką.
  4. Na planszach 1 i 2 dziecko wyszukuje wszystkie elementy z ćwiczonymi głoskami

Załączniki:


 Instrukcja do podanych poniżej przykładów ćwiczeń

Skany 44-48:

Zadaniem dziecka jest znalezienie elementów  w których nazwach słychać podane u góry planszy  głoski.

Pozostałe skany  –   to różne karty pracy  / do wyboru/.

Na każdej napisane jest polecenie. Zadaniem dziecka jest nie tylko poprawna wymowa, ale także doskonalenie czytania ze zrozumieniem,  rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego poprzez układanie historyjek obrazkowych lub percepcji wzrokowej ( labirynt)

Skip to content