Hymn

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte ma swój hymn. Autorem hymnu jest mgr Jan Brzeziński. Pan Brzeziński był nauczycielem śpiewu w roku 1969, kiedy to szkoła otrzymała swoje imię i pierwszy sztandar. Hymn powstał na zlecenie ówczesnego dyrektora szkoły Antoniego Miodońskiego. Patriotyczny tekst oraz piękna, dźwięczna muzyka do dnia dzisiejszego rozbrzmiewają w szkole przy wszystkich uroczystych okazjach. Zgodnie z ceremoniałem szkoły hymn szkolny jest śpiewany na zakończenie ważnych uroczystości i apeli poświęconych wydarzeniom historycznym. Uczniowie klas I po raz pierwszy wykonują publicznie hymn szkolny w trakcie uroczystego ślubowania, które jest dla nich pod koniec października.

HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W MYŚLENICACH

słowa i melodia mgr Jan Brzeziński

Nad Westerplatte wstawał dzień, gdy wrogie bomby padły z góry
i rozerwały polską ziemię, wartownie polskie, strażnic mury.

I poszli w bój polscy żołnierze pełniąc przysięgi słowa święte,
ojczystą ziemię strzec wybrzeża, choć droga wiodła by przez mękę.

Mijały krwawe dnie i noce, ginęli chłopcy piekły rany,
choć padli w walce z wrogą siłą lecz pochód wrogów był wstrzymany.

My młodzież wolna i szczęśliwa przelanej krwi nie zapomnimy
Obrońców Westerplatte imię na pamięć tamtych dni nosimy.

POBIERZ HYMN W WERSJI MP3

Skip to content