Terminy konsultacji i zebrań z rodzicami

Konsultacje dla rodziców wszystkich klas I- VIII i klas III gimnazjalnych od godziny 16:00 do 17:00 w następujących terminach:

  • 28 marca 2019 r. 

 

Wszyscy nauczyciele będą w budynku A przy ulicy Żeromskiego 2.


W dniu 28 marca 2019 r. (czwartek) w auli budynku przy ul. Sobieskiego 1 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas III gimnazjalnych o godzinie 17:30 oraz VIII szkoły podstawowej o godzinie 18:15

Tematyka zebrania: 

  • organizacja egzaminu ósmoklasisty,
  • organizacja egzaminu gimnazjalnego,
  • oferta edukacyjna oraz rekrutacja do szkół średnich.