Terminy konsultacji i zebrań z rodzicami

Konsultacje dla rodziców wszystkich klas I- VII oraz II – III gimnazjalnych od godziny 16:00 do 17:00 w następujących terminach:

  • 23 października 2017 r.
  • 18 grudnia 2017 r.

Wszyscy nauczyciele będą w budynku A przy ulicy Żeromskiego 2.

Zebrania z rodzicami odbędą się w niżej podanych terminach:

Listopad

  • 20 listopada 2017 r. – klasy I – III
  • 22 listopada 2017 r. – klasy IV – VI
  • 23 listopada 2017 r. – klasy VII oraz II – III gimnazjalne

Luty

  • 6 luty 2018 r. – klasy I – III
  • 7 luty 2018 r. – klasy IV – VI
  • 8 luty 2018 r. – klasy VII oraz II – III gimnazjalne