WYNIK XIII EDYCJI KONKURSU NAUK PRZYRODNICZYCH ŚWIETLIK

Osobom, które odniosły wysokie wyniki w konkursie tzn. zdobyły nagrodę główną, nagrodę lub wyróżnienie została przekazana informacją za pomocą dziennika elektronicznego. Natomiast pozostałe osoby otrzymują dyplomy. Szczegółowe wyniki konkursu zostaną umieszczona na tablicy ogłoszeń po powrocie uczniów do szkoły.

Bliższe informację można uzyskać za pomocą librusa u szkolnego koordynatora konkursu Sylwii Nosal.