ORGANZIACJA PRACY SZKOŁY

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o przejściu uczniów klas 4-8 na zdalne nauczanie oraz brakiem na chwilę obecną szczegółowych wytycznych związanych z organizacją placówki w takim systemie informujemy, że:

Plan lekcji dla klas I-III pozostaje bez zmian, uczniowie realizują wszystkie przedmioty na terenie szkoły zgodnie z obowiązującym podziałem godzin. Świetlica oraz dowóz pozostaje bez zmian. Uczniowie klas II-III podczas przejścia uczniów klas IV-VIII na system zdalny nie będą jeździć na halę sportową. Zajęcia wychowania fizycznego będą realizować na terenie szkoły.

Uczniowie klas IV – VIII przechodzą w tryb pracy zdalnej. Narzędziem używanym do pracy jest LIBRUS Synergia oraz platforma GSUITE. Podział godzin pozostaje bez zmian, czyli uczniowie uczestniczą w zajęciach według dotychczasowego podziału godzin. Jednak, aby nie narażać uczniów na zbyt długie przebywanie przed komputerem przedmioty zostaną podzielone na te, które będą realizowane online – za pomocą GSUITE i te, które będą realizowane za pomocą LIBRUS (przesyłane będą materiały do pracy z możliwością ewentualnego połączenia się z nauczycielem w celu konsultacji).

Zajęcie prowadzone za pomocą GSUITE (online):

Klasa 4:

 • Historia
 • polski
 • angielski
 • Matematyka
 • Przyroda

Klasa 5:

 • Historia
 • polski
 • angielski
 • Matematyka
 • Geografia
 • Biologia

Klasa 6:

 • Historia
 • polski
 • angielski
 • niemiecki
 • Matematyka
 • Geografia
 • Biologia

Klasa 7:

 • Biologia
 • Historia
 • Fizyka
 • Chemia
 • Geografia
 • angielski
 • niemiecki
 • polski
 • Matematyka

Klasa 8:

 • Biologia
 • Historia
 • Fizyka
 • Chemia
 • Geografia
 • angielski
 • niemiecki
 • polski
 • Matematyka

Podczas zajęć online sprawdzana będzie obecność, która będzie odnotowywana w dzienniku. Podczas pozostałych zajęć obecność będzie zaliczona po przeczytaniu przez ucznia wiadomości wysłanej przez nauczyciela prowadzącego. Materiały do pracy będą przesyłane za pomocą LIBRUS SYNERGIA. Uczniowie odsyłają prace na adresy mailowe nauczycieli utworzone na platformie GSUITE.

W momencie pojawienia się wytycznych/rozporządzeń będziemy zmieniać organizację dostosowując ją do wprowadzonych przepisów.