OGŁOSZENIE – ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ O WYNIKACH EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminów ósmoklasisty  odbywa się od dnia 31 lipca 2020 r. w godz. 8:30 – 13:30 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 Myślenice, ul. Żeromskiego 2.

Odbioru zaświadczenia dokonują uczniowie, rodzice uczniów (opiekunowie prawni), oraz osoby spokrewnione (posiadają stosowne upoważnienie od rodziców ucznia).

Wynik egzaminu musi  zostać dostarczony w dniach 31.07.2020 – 04.08.2020 do szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru.

UWAGA!!! W tym roku wyniki egzaminu ósmoklasisty będą wprowadzane do systemu przez szkoły PONADPODSTAWOWE PIERWSZEGO WYBORU (31.07.2020 – 04.08.2020)!!!