CERTYFIKAT AKADEMII BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Po raz piąty nasza szkoła z sukcesem zakończyła starania o przyznanie certyfikatu Bezpiecznego Puchatka, programu prowadzonego przez firmę Maspex z Wadowic. W tym roku edycja XI.

Celem Puchatkowego programu jest uczenie pierwszoklasistów bezpiecznych zachowań nie tylko w ruchu drogowym, w domu, w szkole i w czasie zabawy, ale również w internecie, co w obecnej sytuacji pandemicznej jest szczególnie ważne.

W ramach programu uczniowie klas I w lutym wzięli udział online w szkolnej pracowni komputerowej w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie. Test, jak co roku, został przygotowany w formie pisemnej i obrazkowej, można było  również odsłuchać pytania, czytane przez lektora. Po zakończeniu testu  dzieci otrzymały informacje, ile poprawnych odpowiedzi wybrały, a także mogły sprawdzić, które odpowiedzi są poprawne, a które nie, ponieważ celem testu było nie tylko sprawdzenie wiedzy, ale również nauka. Zdecydowana większość uczniów otrzymała wysoką bądź maksymalną ilość punktów (15 na 15 możliwych – brawo!). Dzięki programowi uczniowie zapoznali się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach, rozwinęli umiejętność odpowiedzialnego zachowania w zaistniałych zagrożeniach, dowiedzieli się, jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe i wakacje, utrwalili znajomość numerów telefonów alarmowych.

Dyplomy za udział w programie i zarazem potwierdzające znajomość zasad bezpieczeństwa na drodze, w domu, w szkole oraz w internecie uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego razem ze świadectwem.

Pozostaje mieć nadzieję, że wiedza pierwszoklasistów zdobyta przy pomocy Puchatka przełoży się w praktyce na ich bezpieczne wybory i świadome, mądre decyzje.

Realizatorzy:

  • uczniowie kl. Ia i wych. p. Iwona Stanisz-Trzcińska
  • uczniowie kl. Ib i wych. p. Renata Zygmunt
  • uczniowie kl. Ic i wych. p. Elżbieta Żądło

Koordynator programu:
Aneta Dziewońska