INSTRUKCJA LOGOWANIA

Jeżeli występują problemy z odczytywaniem wiadomości proszę logować się według instrukcji w linku poniżej. 

INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA UCZNIA I RODZICA