PROGRAMOWANIE Z KLOCKAMI LEGO

Uczniowie klas III c, III d i III e biorą obecnie udział w innowacji pedagogicznej „Programowanie z klockami Lego”. Jest to program wspomagania kształcenia uczniów poprzez zastosowanie zestawów Lego Education WeDo 2.0.

Innowacja ma celu szerzenie idei programowania z wykorzystaniem klocków LEGO WeDo 2, analityczne myślenie oraz wyciąganie wniosków, programowanie, projektowanie oraz kreowanie ruchomych modeli. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do rozwijania myślenia poprzez programowanie.

W dobie rozwoju techniki informatycznej umiejętność konstruowania robotów oraz ich programowania staje się cenną umiejętnością. Zajęcia z programowania są efektywne, gdyż uwzględniają poszczególne etapy rozwoju uczniów i są dostosowane ściśle do ich możliwości, potrzeb i opanowanych już umiejętności. Konstruowanie i programowanie robotów jest zajęciem, w którym uczniowie bardzo chętnie uczestniczą, a poprzez zabawę najłatwiej przyswajają wiedzę, dlatego też takie zajęcia mają ogromne znaczenie dla rozwoju sfery intelektualnej. Bardzo ważna jest odpowiednia stymulacja, która wpływa na wiele obszarów mózgu odpowiedzialnych za inteligencję, kreatywność, zdolność logicznego myślenia i łączenia faktów.

Mamy nadzieję, że „Programowanie z klockami Lego” pozwoli rozbudzić i rozwinąć zainteresowania informatyczne, matematyczne, techniczne, fizyczne uczniów oraz wyposaży ich w nowe umiejętności, które będą przydatne w kolejnym etapie edukacyjnym.

Urszula Biel