MATEMATYCZNE SUKCESY MIŁOSZA

„Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału – tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień”.

James Madison

Myślę, że to samo mógłby powiedzieć Miłosz Płatek – uczeń klasy 7b. Po raz kolejny osiąga bardzo wysokie wyniki w konkursach kuratoryjnych i ogólnokrajowych z matematyki. Z wielką dumą informujemy, iż nasz uczeń przeszedł do III etapu Olimpiady Matematycznej Juniorów, uzyskując tym samym tytuł finalisty. Olimpiada Matematyczna Juniorów to jedyna olimpiada przedmiotowa z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisana na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do wyższych szkół. Kolejnym ogromnym sukcesem Miłosza jest przejście do etapu wojewódzkiego konkursu kuratoryjnego, który odbędzie się 27 lutego. Ponadto Miłosz został laureatem ogólnopolskiego konkursu Alfik Matematyczny, wygrywając tygodniowy pobyt na obozie w Serpelicach. Zajął pierwsze miejsce w województwie oraz w kraju. Będąc finalistą i laureatem tak trudnych i prestiżowych konkursów, jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Marzena Róg