KONKURS NA RODZINNY  STROIK BOŻONARODZENIOWY 

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorzy:

Samorząd Uczniowski wraz ze Szkolnym Klubem Wolontariatu oraz Kołem religijnym działającymi przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach.

 1. Cele konkursu:
 • Zaangażowanie całej rodziny w podtrzymywanie tradycji tworzenia stroików świątecznych.
 • Nawiązywanie bliższych relacji rodzinnych.
 • Pokazanie w atrakcyjny sposób walorów kulturowych naszej gminy.
 • Doskonalenie umiejętności twórczych.
 • Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci oraz dorosłych.
 • Wdrażanie do dbałości o estetykę pracy.
 • Kształtowanie uczciwego współzawodnictwa.

 1. Zasady uczestnictwa:

Konkurs kierowany jest do wszystkich uczniów naszej  szkoły oraz ich rodzin.

Technika wykonania stroików – dowolna.

Prace  podpisane należy składać do:

Doroty Orzechowskiej, p. Marzeny Róg, p. Justyny Horabik – Gruszeczki, p. Magdaleny Tobolewicz lub p. Bożeny Łętochy.

do dnia 10.12.2019r.

 

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 20 grudnia 2019 r.

 1. Kryteria oceny:

Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. 

Prace zostaną ocenione poprzez komisję powołaną przez organizatora.

Pod uwagę będą brane następujące kryteria:

 1. Ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu.
 2. Dobór i wykorzystanie materiałów.
 3. Wkład pracy.
 4. Estetyka pracy.
 5. Walory plastyczne ( kompozycja, kolorystyka, dodatki).

 

 1. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

klasy I- III, klasy IV- VI, klasy VII i VIII

Laureaci I, II, III miejsca  w każdej kategorii zostaną nagrodzeni a wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy oraz pozytywne uwagi.

 

PRACE KONKURSOWE NIE BĘDĄ ZWRACANE AUTOROM.

Zostaną przekazane do Caritas Betania dla osób samotnych i potrzebujących.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.