NOWI  CZYTELNICY  SZKOLNEJ  BIBLIOTEKI

W czwartek 17 października uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w PASOWANIU NA CZYTELNIKA SZKOLNEJ  BIBLIOTEKI. Uroczystość przygotowały i prowadziły panie bibliotekarki mgr Urszula Morawska i mgr Lucyna Tondera, a w programie artystycznym wprowadzającym pierwszoklasistów    w świat książek wzięły udział uczennice z klas trzecich.

Pierwszoklasiści m.in.: słuchali zagadek związanych z różnymi wierszami i pozycjami książkowymi dla dzieci, odgadywali tytuły bajek, baśni i sprawdzali swe odpowiedzi dzięki prezentacji multimedialnej, uczestniczyli w ciekawej zabawie z rekwizytami kojarzącymi się ze znanymi utworami dla dzieci. Ilość  chętnych zgłaszających się do odpowiedzi świadczy, że uczniowie mają kontakt z literaturą dziecięcą. Poznali różne jej pozycje dzięki najbliższym w domu rodzinnym i w przedszkolu. 

Teraz, będąc uczniami szkoły, sami będą mogli korzystać z zasobów księgozbioru biblioteki, rozwijać umiejętności czytelnicze, wyobraźnię, zainteresowania, pogłębiać wiedzę o otaczającym świecie, znaleźć czas dla przyjaciela, którym jest książka.

 W czasie spotkania panie bibliotekarki wyjaśniły dzieciom, jak w odpowiedni sposób traktować książki, przekazały tajemniczy kod, dzięki któremu można wypożyczyć lektury do domu. Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie, zostali pasowani na czytelników szkolnej biblioteki, otrzymali także zakładkę do książki. Składając symbolicznie swój odcisk palca na klasowej liście czytelnika potwierdzali, że będą stosować się do zasad obowiązujących dobrego czytelnika. Następnie wypożyczyli po raz pierwszy książkę z biblioteki do domu. Później każda klasa razem z wychowawcą zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie. Na zakończenie uroczystości na ręce pań bibliotekarek pierwszoklasiści przekazali prezenty dla szkolnej biblioteki, nowe pozycje książkowe wzbogacające księgozbiór dostępny dla całej braci czytelniczej.        

 mgr Iwona Stanisz-Trzcińska