WARSZTATY MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM NAUKI COGITEON

21. października w naszej szkole odbyły się warsztaty prowadzone przez pracowników Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Uczniowie podczas godzinnego spotkania mieli okazję w formie zabawy poznać podstawowe zasady z dziedziny fizyki, chemii i matematyki, a ciekawe doświadczenia, które sami przeprowadzali, wyjaśniły między innymi działanie siły odśrodkowej czy zasady działania kubka Pitagorasa. Prowadzący w interesujący sposób przedstawili książkową wiedzę, a dodatkowo udowodnili zebranym, że wszystkie doświadczenia można przeprowadzić w warunkach domowych w celu dalszego rozwijania swojej naukowej ciekawości.

Magdalena Tobolewicz