WARSZTATY „WODA W PRZYRODZIE”

Uprzejmie informujemy, że nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w warsztatach pod hasłem ,, Woda w przyrodzie”. Warsztaty dla uczniów odbędą się w budynku MZWiK Sp. Z o. o w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 47 ( 1piętro) w dniach:

23.10. 2019r. godz. 11.30- klasa 4d- opiekun: Agnieszka Mieszczanek

30.10. 2019r. godz. 11.30- klasa 4b- opiekun: Ewelina Zlezarczyk

06.11. 2019r. godz. 11.30- klasa 4c- opiekun: Agnieszka Mieszczanek

27.11. 2019r. godz. 11.30- klasa 4a- opiekun: Agnieszka Mieszczanek

Warunkiem udziału  klasy w warsztatach jest dostarczenie ,, oświadczeń rodziców/ opiekunów” każdego dziecka w klasie. Oświadczenia musza być przekazane przed rozpoczęciem zajęć. Dziecko, które nie będzie posiadało podpisanego ,,oświadczenia”, nie może wziąć udziału w warsztatach.