E-DZIENNIK LIBRUS

Bardzo prosimy o systematyczne sprawdzanie informacji i komunikatów zamieszczonych w e-dzienniku librus