SZKOLENIE RATOWNICZE

29 września 2019 na terenie naszej szkole odbyło się szkolenie ratownicze myślenickiego oddziału Stow. Malta Służba Medyczna. Wolontariusze pod okiem instruktorów ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy w różnych sytuacjach, od zakrztuszenia dziecka, przez uczennicę przygniecioną szafą i topielca, po połamanego robotnika, który spadł z rusztowania. Po omówieniu pracy na poszczególnych stanowiskach odbyła się symulacja masowego wypadku podczas którego ratownicy mogli wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę. Szczególny nacisk położony został na działanie zespołowe i współpracę pomiędzy poszczególnymi patrolami. 

Wśród Maltańczyków można było spotkać wielu byłych uczniów SP2, którzy nadal aktywnie włączają się w życie społeczności Myślenic. 

Tekst: Julia Ingarden 

Fot. Maja Ingarden