BARDZO MŁODA KULTURA – ZWYCIĘSKI PROJEKT W NASZEJ SZKOLE

http://mik.krakow.pl/2019/08/26/bardzo-mloda-kultura-2019-2021-rozstrzygniecie-konkursu-projektow/

Szkoła Postawowa nr 2 w Myślenicach będzie beneficjentem projektu „doLAStamy”, który  dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura. Główni partnerzy projektu to Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, Biblioteka Pedagogiczna w Myślenicach, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha i Nadleśnictwo Myślenice.

Do wakacyjnego konkursu projektów w Małopolsce zostali zaproszeni nauczyciele i animatorzy kultury. Wśród nich nauczycielka naszej szkoły, której praca zdobyła najwyższą liczbę punktów jurorskich i została wybrana do realizacji w terminie od 16 września do 31 października 2019. Zapraszamy do śledzenia relacji z projektu na stronie naszej szkoły.