1 SIERPNIA – PAMIĘTAMY

Dzisiaj obchodzimy 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego – niezwykłej akcji zbrojnej, która potrafiła połączyć ludzi, których dzieliło pochodzenie społeczne i majątkowe, religia, wzorce kulturowe, a którzy tworząc tę niezwykłą mozaikę poglądów i postaw, potrafili znaleźć wspólny mianownik. Była nim decyzja o udziale w powstaniu i konsekwencja w trwaniu w niej. Ich wspólnym znakiem była opaska na ramieniu, przypominająca o wspólnej przysiędze:

 

W obliczu Boga Wszechmogącego
i Najświętszej Maryi Panny,
Królowej Korony Polskiej,
przysięgam być wierny Ojczyźnie mej,
Rzeczypospolitej Polskiej.
Stać nieugięcie na straży jej honoru,
o wyzwolenie z niewoli
walczyć ze wszystkich sił,
aż do ofiary mego życia.
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej,
Naczelnemu Wodzowi
i wyznaczonemu przezeń
Dowódcy Armii Krajowej
będę bezwzględnie posłuszny
a tajemnicy niezłomnie dochowam,
cokolwiek by mnie spotkać miało.
Tak mi dopomóż Bóg.

Dzisiejsze wspomnienie chcemy zadedykować przede wszystkim śp. prof. płkowi Jerzemu Majkowskiemu, ps. „Czarny” – żołnierzowi Armii Krajowej i weteranowi walk w Powstaniu Warszawskim, którego mieliśmy okazję poznać, biorąc udział w akcji BohaterON–włącz historię!, który w wieku 91 lat odszedł 19 lipca 2019 r.

M. L.