CERTYFIKAT AKADEMII BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Po raz czwarty nasza szkoła z sukcesem zakończyła starania o przyznanie certyfikatu Akademii Bezpiecznego Puchatka (tym razem jest to już X edycja), programu prowadzonego przez firmę Maspex z Wadowic.

Celem Puchatkowego programu jest uczenie pierwszoklasistów bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, w domu, w internecie, w szkole i w czasie zabawy. W ramach programu uczniowie klas I z pomocą swoich wychowawczyń i rodziców pracowali na specjalnych kartach edukacyjnych oraz wzięli udział online w szkolnej pracowni komputerowej w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie. Test został przygotowany w formie pisemnej i obrazkowej, można było  również odsłuchać pytania, czytane przez lektora. Po zakończeniu testu  dzieci otrzymały informacje, ile poprawnych odpowiedzi wybrały, a także mogły sprawdzić, które odpowiedzi są poprawne, ponieważ celem testu było nie tylko sprawdzenie wiedzy, ale również nauka. Wszyscy uczniowie zaliczyli test pozytywnie. Dzięki programowi uczniowie zapoznali się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach, rozwinęli umiejętność odpowiedzialnego zachowania w zaistniałych zagrożeniach, dowiedzieli się jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe i wakacje, utrwalili znajomość numerów telefonów alarmowych.

Nowością w tym roku był prezent dla każdego pierwszaka – kamizelka odblaskowa, prezent przygotowany przez Panią Dyrektor Beatę Paciorek jako nagrodę za aktywny udział w programie.

6 marca 2019r. na spotkaniu podsumowującym program o bezpieczeństwie Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego KPP w Myślenicach  podinsp. Tomasz Sawski wręczył wszystkim dzieciom pamiątkowe dyplomiki, a także znalazł czas, aby powtórzyć, utrwalić i dodatkowo wytłumaczyć najważniejsze zagadnienia, jak unikać zagrożeń.

Realizacja programu wspomagała kształtowanie u dzieci postaw odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczyła adekwatnej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w tym programie wymagało od uczniów aktywności, zaangażowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Pozostaje mieć nadzieję, że wiedza pierwszoklasistów zdobyta przy pomocy bajkowego Puchatka przełoży się w praktyce na ich bezpieczne wybory i świadome, mądre decyzje.

Honorowy patronat nad programem objął Komendant Główny Policji oraz wszystkie Kuratoria Oświaty.

Koordynator:
Aneta Dziewońska

Realizatorzy:

  • uczniowie kl. Ia i wych. Bożena Łętocha
  • uczniowie kl. Ib i wych. Agnieszka Mistarz
  • uczniowie kl. Ic i wych. Janina Rozwadowska
  • uczniowie kl. Id i wych. Sylwia Siłuszyk
  • uczniowie kl. Ie i wych. Elżbieta Ślusarczyk
  • uczniowie kl. If i wych. Edyta Jochymik
Skip to content