Dokumenty

Rekrutacja:

Uczniowie z obwodu szkoły:

Karta zgłoszenia dziecka

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do I klasy szkoły podstawowej

Oświadczenie w sprawie uczęszczania dziecka na religię/etykę

Uczniowie spoza obwodu:

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do I klasy szkoły podstawowej

Oświadczenie w sprawie uczęszczania dziecka na religię/etykę


Dokumenty do pobrania w formacie doc/pdf:

1.Plan pracy szkoły 2017 – 2018

2. Plan rozwoju szkoły

3. Program profilaktyczno-wychowawczy

4. Regulamin Szkoły Podstawowej nr 2 Myślenicach

5. Regulamin wycieczkowy
–  Zgoda rodziców

6. Regulamin Samorządu Uczniowskiego