Dokumenty

Dokumenty do pobrania w formacie doc/pdf:

1.Plan pracy szkoły 2017 – 2018

2. Plan rozwoju szkoły

3. Program profilaktyczno-wychowawczy

4. Regulamin Szkoły Podstawowej nr 2 Myślenicach

5. Regulamin wycieczkowy
–  Zgoda rodziców

6. Regulamin Samorządu Uczniowskiego