Dokumenty

Obowiązkiem każdej szkoły jest prowadzenie dokumentacji swojej działalności edukacyjnej. Są to zarówno dokumenty określone w prawie oświatowym jak i dokumenty powstające w procesie kierowania szkołą oraz dokumenty okazjonalne. Opracowywanie wielu dokumentów jest obligatoryjne, ale sposób ich tworzenia czy konstrukcja – to rozwiązania charakterystyczne dla danej szkoły. Na naszej stronie www prezentujemy te dokumenty, które mają za zadanie porządkować naszą działalność oraz informować ogół społeczności szkolnej o bieżącej działalności naszej szkoły. Są one wypracowywane przez zespoły nauczycielskie i zatwierdzane do realizacji na określony czas.

Dokumenty do pobrania w formacie doc/pdf:

1.Plan pracy szkoły 2016 – 2017

– Plan diagnozy dydaktycznej

– Kierunki wiodące w pracy szkoły 2016-2017

– Harmonogram konkursów 2016-2017

– Apele, imprezy 2016-2017

2. Plan rozwoju szkoły

3. Program wychowawczy

4. Regulamin Szkoły Podstawowej nr 2 Myślenicach

5. Regulamin wycieczkowy
–  Zgoda rodziców

6. Ocena zachowania