KOLEJNE NASZE DZIAŁANIA W RAMACH 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

W związku z przypadającą na ten rok setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości Szkoła Podstawowa nr 2 przygotowała propozycję obchodów tego święta przez uczniów i nauczycieli naszej placówki. Jednym z pomysłów był spacer po Krakowie pt. „Wokół szopki. Szopkarze dla miasta i Niepodległej”. Wzięły w nim udział klasy: 7c  i 3a gimanzjalna.

Krakowski obyczaj budowania szopek liczy kilka stuleci, a obecną formę szopki osiągnęły w drugiej połowie XIX wieku. „Szopka – zdaniem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego – to Kraków i Polska w miniaturze, co podkreślają obecne w niej narodowe symbole i ważne dla naszej historii postaci.”

Szopki prezentowane w miejskiej przestrzeni, w witrynach i wnętrzach rozmaitych budynków miały za pośrednictwem figurek, monogramów i symboli, zminiaturyzowanych pomników, dzieł artystycznych i fragmentów architektury opowiedzieć o dążeniach Polaków do niepodległego państwa.

Patriotyczny charakter szopek podkreślają rozmieszczone w różnych miejscach budowli symbole narodowe. Każdą szopkę obowiązkowo wieńczy polski orzeł oraz  biało – czerwone flagi.

W czasie spaceru rozpoznawaliśmy w szopkach sylwetki bohaterów narodowych: żołnierzy Legionów Polskich, Tadeusza Kościuszki i kosynierów. Zobaczyliśmy również charakterystyczną postać polskiego żołnierza z szablą. Na placu Jana Matejki obejrzeliśmy szopkę, której twórca „umieścił w niej figury ojców polskiej niepodległości z 1918 r.: generała Józefa Hallera, marszałka Józefa Piłsudskiego oraz dyplomaty, kompozytora i pianisty Ignacego Paderewskiego”. Niektóre szopki były literackie – upamiętniały stulecie powstania dramatu „Wesele” oraz nawiązywały do „Pana Tadeusza”. Czasami konstruktor szopki, jak na przykład Jan Kirsz, posługiwał się figurkami – personifikacjami Wolności i Ojczyzny. Z kolei w szopce prezentowanej w bazylice Franciszkanów umieszczono obrazki ilustrujące doniosłe dla Polski wydarzenia historyczne, które rozgrywały się w Krakowie – m. in. scenę z 1914 r. – wymarsz Legionów Piłsudskiego z Oleandrów.

Uważam, że ślady historii Polski i starań o odzyskanie niepodległości w krakowskich szopkach były pięknym przejawem patriotyzmu, wyrazem szacunku dla Niepodległej i zapewnieniem, że jesteśmy dumni z jej historii i chcemy ją głosić na każdym kroku.

Julia Ulman, klasa 3a

Bibliografia: „Wokół szopki. Spacerownik.”


wpisu dokonał Paweł Biela