XII EDYCJA KONKURSU DLA UCZNIÓW KLAS I – III „KOMPUTEROWY PROJEKT KARTKI ŚWIĄTECZNEJ”

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie projektu kartki bożonarodzeniowej za pomocą techniki komputerowej.

Warunki konkursu:

  1. Praca ma być wykonana techniką komputerową w programie graficznym Paint. Praca musi zawierać elementy graficzne autorstwa uczestnika konkursu i powinna być wykonana samodzielnie.
  1. Nie wolno stosować elementów gotowych (np. ClipArt, obrazów skanowanych, z Internetu) lub elementów autorstwa innych osób. Rysujemy tylko za pomocą narzędzi programu Paint!!!
  1. Podpisane prace /imię, nazwisko, klasa/ należy przesłać na adres: uczniowiesp2@o2.pl lub zapisać na płycie CD i oddać bezpośrednio do Organizatorów konkursu /Barbara Bicz, Renata Zygmunt; sala 102.
  1. Prace należy składać do 16 grudnia 2016 roku.

 

Komisja będzie oceniać:

zawartość merytoryczną pracy, tj. zgodność z tematem, pomysł, inwencję twórczą, stronę techniczną tj. szatę graficzną, stopień zaawansowania użytych narzędzi graficznych, przejrzystość i czytelność pracy.

 Organizatorzy konkursu

KONKURS PLASTYCZNY PT. ,, SYMBOLE NARODOWE”

W listopadzie jak co roku w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny pt.,, Symbole narodowe”. W konkursie wzięły udział wszystkie klasy: pierwsze, drugie i trzecie. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: klasy I- wykonywały flagę Polski, klasy II- godło Polski, a klasy III- ,, Legendę o Lechu, Czechu i Rusie”.

PASOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH NA CZYTELNIKA SZKOLNEJ BIBLIOTEKI-23 XI 2016 R.

„Pasowanie na czytelnika” to oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona „braci czytelniczej” szkolnej biblioteki. Organizowane jest co roku przez nauczycielki biblioteki, z pomocą uczniów klas drugich i trzecich. Ceremonia ta weszła już na stałe w kalendarium szkolnych wydarzeń. Głównym celem uroczystości jest reklama biblioteki szkolnej i zachęcenie maluchów do korzystania z jej zbiorów oraz rozwijanie czytelnictwa.

NA PATRIOTYCZNĄ NUTĘ

22  listopada 2016 roku w naszej szkole  odbył się VII Przegląd Pieśni Patriotycznej klas I – III.

KONCERT „MUZYKA JESIENI”

16 listopada uczniowie klas I – III wzięli udział w audycji edukacyjnej „Muzyka jesieni” przygotowanej przez Państwową Szkołę Muzyczną I – go stopnia w Myślenicach. Koncert odbył się w sali widowiskowej MOKiS. Uczniowie mieli możliwość posłuchać brzmienia gitary, akordeonu, fletu, klarnetu, saksofonu, trąbki, fortepianu i skrzypiec.

LEKCJE MUZEALNE NA WAWELU

Dnia 15 listopada razem z klasą IIIc pojechaliśmy na wycieczkę do Krakowa na Wawel na lekcję muzealną pt. ,, Rycerze i damy”. Większa część zajęć miała miejsce w ,,zbrojowni”. Dowiedzieliśmy się wiele ciekawych informacji na temat zamków, m. in.  gdzie były budowane, jaką spełniały funkcję, kto w nich mieszkał itp.

KONKURS PT. ,,OPOWIADAMY BAŚNIE ŚWIATA

Dnia 26 października razem z panią Małgorzatą Dąbrowską i moimi koleżankami – Emilią Jąkała i Ritą Przekwas,  pojechałam do Bęczarki na gminny konkurs pt. ,,Opowiadamy baśnie świata”. Było tam 21 uczestników i prawie każdy z nich zaprezentował inną baśń.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

10 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Święto Niepodległości. W tym dniu dla uczczenia tego ważnego wydarzenia uczniowie i nauczyciele nosili własnoręcznie wykonane kotyliony. Uczniowie klas I-III oraz IV-VI uczestniczyli w uroczystych apelach z okazji 98. rocznicy odzyskania niepodległości przygotowanych przez swoich rówieśników z klas 3b, 3d oraz 5b.

NAGRODY BURMISTRZA DLA WYBITNYCH UCZNIÓW

Dnia 15.11.2016 r. zostały wręczone nagrody Burmistrza dla uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy w minionym roku szkolnym osiągnęli wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych.

„BAŚŃ O ZŁOCISTYM PTAKU”

14 listopada gościł w naszej szkole nowosądecki „Teatr Każdej Sztuki” i wystawił spektakl dla dzieci z klas młodszych.

ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH

W dniu 24 listopada w naszej szkole odbędzie się zbiórka surowców wtórnych:

• Zakrętek plastikowych
• Puszek aluminiowych
• Butelek plastikowych (typu PET)
• Makulatury

Surowce (posegregowane- oddzielnie każdy rodzaj!) należy składać z tyłu szkoły. Worki należy podpisać, niepodpisane surowce nie będą przyjmowane. Ilość przyniesionych surowców należy zgłosić przewodniczącemu klasy lub wychowawcy. Surowce odbierane będą do godziny 11.30.

WYCIECZKA DO WIELICZKI

4 listopada 2016 roku nasza klasa pojechała do Kopalni Soli we Wieliczce. Pan Przewodnik sprowadził nas po prawie czterystu schodach. Ujrzeliśmy solne korytarze, które poprowadziły nas w niezwykłe miejsca. Podziwialiśmy solne rzeźby, podziemne jeziora, ołtarze i przepiękną kaplicę św. Kingi. Spotkaliśmy zabawnego Soliludka i  nieco przemądrzałego Skarbnika- ducha podziemi, którzy przygotowali dla nas specjalne zadania. Oj, nie było łatwo, ale za to bardzo wesoło.

DZIEŃ ZDROWEGO ŚNIADANIA

W dniu 9 listopada uczniowie i wychowawcy wzięli udział w Dniu Zdrowego Śniadania w ramach programu edukacyjnego „ Śniadanie Daje Moc ”. Celem akcji było zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka.