OBIADY- MARZEC

Opłata za obiady w miesiącu MARCU 2021r. wynosi 80,50 zł (23 dni x 3,50 zł = 80,50).

Kwotę wpłacają uczniowie klas I-III na indywidualne konta dziecka najpóźniej do 9 marca 2021r.

Jeśli uczeń miał zgłoszony odpis  z poprzedniego miesiąca należy skontaktować sią z intendentem, który poinformuje jaką kwotę trzeba uiścić za obiady w danym miesiącu.

Przypominam że nieobecności dziecka na obiedzie należy zgłaszać najpóźniej do godz. 8:30 w tym dniu pod numer telefonu 12 27 204 86 lub na maila: dkasprzyk@sp2myslenice.edu.pl

W TYULE wpłaty za obiady należy wpisać:

  • Imię i nazwisko dziecka
  • Klasa
  • SP 2 Myślenice
  • Miesiąc za który jest opłata (np. za marzec)

Przelew dla:

  • Gmina Myślenice – Szkoła Podstawowa nr 2
Skip to content