KONKURS KRAKOWSKA MATEMATYKA

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz Szkolę Podstawową nr 148 w Krakowie ul. Żabia 20.

Informacje o konkursie dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane przez stronę internetową www.krakowskamatematyka.malopolska.pl

Konkurs jest bezpłatny.
Celem konkursu jest:

  • jest popularyzacja matematyki, rozwijanie zainteresowań oraz możliwość wykazania się umiejętnościami matematycznymi uczniów.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych województwa małopolskiego. Zadania konkursowe są dostosowane do poziomu wiekowego. Na wyżej wymienionej stronie można zapoznać się z regulaminem konkursu i klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku.

Uczniowie chętni do udziału w konkursie Krakowska Matematyka powinni:
1. Zgłosić chęć udziału w konkursie Krakowska Matematyka wysyłając wiadomość poprzez Librus do p. Joanny Ciałowicz do dnia 3.03.2021. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko oraz klasę.
2. pobrać z podanej strony zgodę na przetwarzanie danych osobowych , wypełnioną i podpisaną przez rodziców dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach do dnia 3.03.2021.

Skip to content