OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 2021 #NASZAFLAGAPL „230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA”

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z Lublina zaprasza do udziału w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM 2021 #NaszaFlagaPL „230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”. Celem Konkursu jest między innymi promowanie obchodzenia świąt narodowych poprzez wywieszanie polskiej flagi państwowej, edukowanie w zakresie zasad wywieszania polskiej flagi państwowej, a także  budowanie poczucia wspólnoty narodowej i popularyzacja wiedzy o polskiej fladze i polskich barwach narodowych wśród uczniów szkół podstawowych z terenu całej Polski.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem jest: „230 rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja”. Na każdej pracy koniecznie musi się znaleźć polska flaga państwowa lub biało-czerwony motyw (prace bez flagi nie będą oceniane). Pracę można wykonać dowolną techniką, może to być np. rysunek, grafika, malarstwo, collage, haft, techniki elektroniczne.

TEMATY PRAC KONKURSOWYCH

  • Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak obchodzisz Święto Konstytucji 3 Maja.
  • Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak wyglądało uchwalenie Konstytucji 3 maja
  • Przedstaw swoją wizję artystyczną, prezentującą polską flagę państwową w kontekście twojej małej ojczyzny (miasta, regionu, województwa).
  • Przedstaw swoją wizję artystyczną ważnego wydarzenia z historii Polski (np. Chrzest Polski, Bitwa pod Grunwaldem, Odsiecz wiedeńska, Odzyskanie Niepodległości, Bitwa Warszawska 1920).
  • Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak wyrażasz swoją miłość do Ojczyzny.

Prace powinny być sfotografowane i zgłoszone do konkursu przez rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy. Należy je nadesłać w terminie do 12 kwietnia 2021 r., wypełniając formularz na stronie internetowej https://naszaflaga.pl/

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem mailowym: kontakt@naszaflaga.pl

Więcej szczegółów w załączonym Regulaminie i na plakacie oraz na stronie https://naszaflaga.pl/

REGULAMIN

Skip to content