W KRAINIE LITERATURY –  INNOWACJA PEDAGOGICZNA    

W grudniu uczniowie z klasy 6d zajmowali się lekturą pt. „Tajemniczy ogród”. Była to okazja do wykorzystania w pracy metody LEGO-LOGOS. Warsztaty ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ składały się z dwóch części. Szóstoklasiści czytali fragment:

„Dwie rzeczy nie mogą mieścić się równocześnie w jednym miejscu.

Gdzie róże, chłopcze, posiejesz,

Nie mogą zakwitnąć osty”

i budowali (najczęściej z klocków) sposób, w jaki zrozumieli tekst. Kolejnym etapem była prezentacja prac. Najpierw wypowiadali się uczniowie oglądający budowlę, potem autor formy przestrzennej opisywał wymowę swojej pracy. Dyskusja pozwoliła przedstawić poszczególne interpretacje i znaleźć odpowiedź na pytania: Co symbolizują róże i osty? Jak trenować pozytywne myślenie? Czym jest szczęście?

Twórca metody – Jarosław Marek Spychała – tak tłumaczy jej nazwę: „tylko ten, kto potrafi czytać, myśleć i mówić może uprawiać naukę – osiągnąć wiedzę”.  Czy to się udało? Zapraszam do tajemniczych ogrodów!

Anna Pardyak