RZECZNIK OGŁOSIŁ KONKURS NA NAJCIEKAWSZE PRACE PLASTYCZNE O PRAWACH DZIECKA

Tablety, czytniki e-booków, głośniki bezprzewodowe, piłki, plecaki i piórniki z przyborami… Mnóstwo wspaniałych nagród można wygrać w konkursie, który właśnie ogłosił Rzecznik Praw Dziecka w dwóch kategoriach wiekowych:

  • klasy 1-4
  • klasy 5-8

Prace mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie. Ważne kryteria do oceny prac:

  • atrakcyjność graficzna pracy plastycznej
  • powiązanie koncepcji pracy plastycznej z prawami dziecka, w szczególności z Konwencją ONZ o prawach dziecka
  • oryginalna, nowatorska koncepcja/format pracy
  • walory edukacyjne pracy dla innych uczniów z tej samej kategorii wiekowej

Wyniki konkursu już 4 stycznia.

Na Wasze prace czekam do poniedziałku – 14 grudnia do  godziny 12.00. Można przynieść pracę konkursową bezpośrednio do mojego gabinetu w szkole (s.307) lub przesłać na mail: a.dziewonska@sp2myslenice.edu.pl skan/zdjęcie tej pracy. Do pracy należy dołączyć podpisany Formularz oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego autora pracy (wzór w linku poniżej):

https://brpd.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-2-do-Og%C5%82oszenia-konkursowego.pdf

 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie.

Aneta Dziewońska