NOWY HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA KONKURSÓW PRZEDMIOTOWCYH I TEMATYCZNYCH

Zmieniony harmonogram konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2020/2021

Lp. Konkurs Etap szkolny Etap rejonowy Etap wojewódzki
1. Małopolski Konkurs Języka Angielskiego przeprowadzony 25 stycznia 2021 r. 1 marca 2021 r.
2. Małopolski Konkurs Biologiczny przeprowadzony 26 stycznia 2021 r. 2 marca 2021 r.
3. Małopolski Konkurs Języka Polskiego przeprowadzony 27 stycznia 2021 r. 3 marca 2021 r.
4. Małopolski Konkurs Matematyczny przeprowadzony 28 stycznia 2021 r. 5 marca 2021 r.
5. Małopolski Konkurs Historyczny przeprowadzony 29 stycznia 2021 r. I l marca 2021 r.
6. Małopolski Konkurs z Fizyki przeprowadzony 21 stycznia 2021 r. 17 marca 2021 r.
7. Małopolski Konkurs Geograficzny przeprowadzony 18 stycznia 2021 r. 12 marca 2021 r.
8. Małopolski Konkurs Chemiczny przeprowadzony 20 stycznia 2021 r. 16 marca 2021 r.
9. Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego przeprowadzony 19 stycznia 2021 r. 15 marca 2021 r.

 

Zmieniony harmonogram konkursów tematycznych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2020/2021

Lp. Konkurs Etap szkolny Etap rejonowy Etap wojewódzki
1. Z Dobrą Nowiną przez życie przeprowadzony 3 lutego 2021 r.

godz. 9.00

14 kwietnia 2021 r.
2. Od algorytmu do programu przeprowadzony 27 stycznia 2021 r.

godz. 12.00

13 kwietnia 2021 r.
3, Polscy żołnierze w obronie wolnego świata 1939-1940 ” przeprowadzony 29 stycznia 2021 r. 15 kwietnia 2021 r.