PROJEKT EDUKACYJNY ZOSTAŃ POMOCNIKIEM LEŚNIKA – KLASA VC I VD

Dnia 23 września klasy Vc i Vd wzięły udział w realizacji projektu Zostań pomocnikiem Leśnika organizowanym przez Nadleśnictwo w Myślenicach.  Każdy z uczestników miał do wykonania 14 zadań zawartych w zeszycie przygotowanym przez Organizatorów. Uczniowie musieli utworzyć zasady zachowania się w lesie, wymienić funkcję lasu. Oznaczać drzewa liściaste i iglaste znajdujące się w zasięgu ich wzroku. Wszyscy chętnie szukali miejsc, stanowiących dom dla leśnych zwierząt. Szukali również drzew, uszkodzonych przez mróz, wiatr, owady, nadmierne nasłonecznienie i nazywali te jednostki chorobowe. Udało się nawet złapać motyla, co zostało uwiecznione na zdjęciu.

Na naszej wyprawie mieliśmy również spotkanie z  mavtematyką. Były to zajęcia inne niż w klasie. Za pomocą  metra uczniowie musieli dokonać następujących pomiarów: zmierzyć obwód pnia,  ustalić wiek drzewa na podstawie słojów przyrostu rocznego, zmierzyć długość ściętego drzewa.  Każdy z pełnym zapałem wykonywał swoje zadania.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem wykonywali powierzone im zadania. Było bardzo ciekawie! Wszyscy wykonali prawidłowo polecenia i otrzymają dyplom Pomocnika Leśnika. Zakwalifikowali się do drugiego etapu, który odbędzie się w Niepołomicach.

Justyna Horabik – Gruszeczka

 Agnieszka Mieszczanek