WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W dniach 6 -7 października w nieco zmienionej formie odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone zostały kampanią wyborczą w ramach, której umieszczono na stronie szkoły programy wyborcze kandydatów, wywieszono plakaty w wyznaczonych do tego miejscach oraz wykorzystano radiowęzeł szkolny. Podczas audycji radiowej kandydaci mieli okazję powiedzieć kilka zdań o sobie, przedstawić swoje pomysły   i tym samym zyskać swoich wyborców. Dodatkowo odbyło się także głosowanie na opiekuna Samorządu Uczniowskiego spośród nauczycieli uczących w klasach IV – VIII. Poniżej przedstawiam wybrany przez społeczność szkolną skład nowej Rady Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021.

Przewodniczący SU – Joanna Szlachetka  kl. VII b

I zastępca przewodniczącego SU –  Sandra Szlachetka kl. VII c

II zastępca przewodniczącego SU – Hubert Żwirski kl. VII d

Członek SU – Michał Burdyka kl. VIII c

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostali:

Marzena Róg

Bogusław Janas

Zwycięzcom SERDECZNIE GRATULUJEMY i życzymy wielu inspirujących pomysłów, nieustającego entuzjazmu oraz kreatywności w działaniu na rzecz naszej społeczności szkolnej.

Marzena Róg