STOŁÓWKA SZKOLNA

Ze względu na opóźnienia związane z przebudową stołówki obiady wydawane będą od dnia 9.IX.2020r. (środa).

Płatność za obiady w miesiącu wrześniu (56,00zł) będą zbierane na dyżurce szkolnej od 8.IX.2020r. do 15.IX.2020r. w godz. od   7:30 – 9:30   i 11:00 – 12:00  .

Płatność za wrzesień

16 dni  x  3,50 (stawka dzienna za obiady) = 56,00 zł