ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zebrania z rodzicami odbędą się na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego według poniższego harmonogramu:

  • 10 września 2020 r. – klasy II godz. 17:00, klasy III  godz. 17:30
  • 14 września 2020 r. – klasy IV godz. 17:00, klasy V  godz. 17:30      
  • 16 września 2020 r. – klasy VI godz. 17:00, klasy VII godz. 17:30
  • 17 września 2020 r.– klasy VIII godz. 17:30

21 września 2020 r. – spotkanie przewodniczących klasowych rad rodziców z dyrektorem szkoły (1 osoba – klasy I – VIII) godz. 18:00.

Szczegółowy harmonogram opublikowany zostanie w późniejszym terenie.