ŚWIETLICA

Świetlica będzie czynna od 2 września (środa). Rodzice, których dzieci będą korzystać z opieki świetlicowej proszeni są o dokonanie zapisu u wychowawców świetlic. Świetlica znajduje się w skrzydle szkoły (wejście od strony parkingu).