DUŻY CZYTA MAŁEMU

W styczniu biblioteka prowadziła akcję pod hasłem „Duży czyta małemu. Starsi uczniowie  z Koła Przyjaciół Biblioteki czytali swoim młodszym kolegom ze świetlicy opowiadania, ilustrując je pacynkami.  Po wysłuchaniu czytanego utworu rozmawiano o poruszonych w nim problemach, o bohaterach i wydarzeniach, wykonywano małe prace plastyczne.  Spotkania dzieci z ciekawą książką pozwalają przenieść się  w inny świat, przywołują refleksje na temat dobra i zła, potrzeby akceptacji i przyjaźni. Uczą pozytywnych zachowań, a przy okazji wiele z nich potrafi wprawić czytelnika i słuchacza w doskonały humor.

Akcja głośnego czytania miała na celu wyrobienie w uczniach nawyku sięgania po książkę oraz właściwego wykorzystania wolnego czasu.